Ambulante begeleiding

Thuisbegeleiding

De thuisbegeleiding vanuit De Jonge Ontdekker is gericht op gezinnen met minimaal één kind tussen 0 en 12 jaar dat reeds bij De Jonge Ontdekker in zorg is.

De thuisbegeleiding wordt ingezet om gedragsproblemen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te versterken en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin.

Het overstijgende doel is het vergroten van opvoedvaardigheden en draagkracht in het gezin waardoor de kinderen op een zo fijn mogelijke manier thuis kunnen opgroeien.

 

Begeleiding in de kinderopvang

De ambulante begeleiding van De Jonge Ontdekker is er op gericht om begeleiding op locaties van reguliere kinderopvang te bieden. De vorm van deze ambulante begeleiding is tweeledig. Zo kan De Jonge Ontdekker enerzijds kinderen met specifieke hulpvragen ondersteunen en kunnen er anderzijds handvatten en handelingsadviezen gegeven worden aan medewerkers rondom gedragsvraagstukken.

Het doel van deze begeleiding is er op gericht om kinderen met een zorgvraag te laten blijven ontwikkelen in de reguliere kinderopvang.

 

Schaduwcoaching

Benieuwd naar de mogelijkheden van een schaduwcoach traject? Klik dan hier!

 

 

Verzenden