Buitenschoolse begeleiding

Naschoolse begeleiding

Wij bieden specialistische begeleiding in kleine groepen, zodat ouders kunnen blijven werken en daarnaast de ontwikkeling van de kinderen kan worden bevorderd.

In samenspraak met de ouders wordt er gewerkt aan de hand van persoonlijke leerdoelen. Het aangaan van sociale contacten, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het reguleren van emoties staan hier bijvoorbeeld bij centraal.

Door middel van het ervaringsgericht leren, worden de kinderen bekend met hun talenten en bouwen zij aan zelfvertrouwen. Er zijn verschillende groepen in de leeftijd tot 17 jaar.

BSO+

Sommige kinderen hebben meer nodig dan de reguliere naschoolse opvang kan bieden. Bijvoorbeeld omdat meer structuur en persoonlijke aandacht de kinderen helpt om beter in een reguliere NSO groep te functioneren. Onze BSO+ biedt reguliere naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 14 jaar met extra zorgbehoefte. Dit kan alleen met een beschikking van de gemeente. Deze kan aangevraagd worden via het sociaal team.

Samen met ouders/verzorgers, school en eventueel andere instanties brengen wij in kaart wat het kind nodig heeft. Binnen een veilige overzichtelijke ruimte bieden wij een vaste dag structuur met vaste begeleiders. We werken met een kleine groep kinderen en hebben nauw contact met ouders.

De BSO+ is een samenwerking van de Jonge Ontdekker en Kids Lodge.

Het inspectierapport van de GGD kunt u hier lezen

Vakantie begeleiding

Tijdens deze vakantiedagen bieden wij de kinderen een veilige en ontspannen plek aan met een veelzijdig aanbod aan activiteiten. Zo kunnen de kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun interesses liggen. Binnen een positieve sfeer ondersteunen wij de kinderen spelenderwijs bij het bereiken van hun persoonlijke doelen en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

De activiteiten en workshops die wij op deze vakantiedagen aanbieden, zijn afgestemd op de leeftijd en interesses van de kinderen. Naast de activiteiten is er tijdens de vakantiebegeleiding ruimte om zelfstandig te spelen, samen iets te ondernemen en uit te rusten.

Wilt u verdere informatie over aanmelden vakantie, neem gerust contact met ons op via info@dejongeontdekker.nl

Verzenden