BSO+ Houten

Onze naschoolse opvang de BSO+ is bedoeld voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Deze kinderen hebben speciale aandacht en begeleiding nodig. In de reguliere opvang wordt hier meestal geen rekening mee gehouden. We werken hier met medewerkers die ervaring hebben of speciaal geschoold zijn voor deze doelgroep kinderen. die gemotiveerd zijn en elke dag het beste in uw kind naar boven proberen te halen.

We werken net als bij Kids Lodge met workshops. Hier kun je denken aan een uur sport, creatief, er op uit, natuur of muziek. Tijdens deze workshop worden de kinderen getraind op hun sociale vaardigheden. Wij zorgen met ons team voor Plezier, Zelfstandigheid en Ontspanning. Het voordeel van deze bso’s is dat er een heel professioneel team van De Jonge Ontdekker achter staat met alle kennis in huis.

” Quote BSO+.

Kind beeld Kids Lodge

Verzenden