Home DJO

Gespecialiseerde opvang

De Jonge Ontdekker

De Jonge Ontdekker biedt diensten aan op locatie aan kinderen tussen de 3 en de 16 jaar die behoefte hebben aan extra ondersteuning in hun ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan kinderen met ADHD, ASS, ODD, of andere zorgbehoeften en leerdoelen die een passende plek nodig hebben die niet thuis of op een reguliere kinderopvang beschikbaar is. Met en zonder indicatie.

Ook bieden wij reguliere BSO aan voor kinderen uit het speciaal onderwijs.

Eigen leerdoelen

De Jonge Ontdekker gaat uit van het unieke kind en past zijn begeleiding hierop aan; ieder kind binnen De Jonge Ontdekker heeft zijn/haar eigen leerdoelen, benadering en manier van leren. Een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind is een veilig en warm pedagogisch klimaat. Omdat dit klimaat voor onze doelgroep extra zorg behoeft, werken wij aan de hand van een duidelijke dagstructuur (vormgegeven met pictogrammen), regels, vaste begeleiders en groepsgenoten en afwisseling tussen in- en ontspanning.

Zorg op maat

Op locatie is begeleiding in kleine groepen of individueel mogelijk en ingedeeld op de (sociaal-emotionele) leeftijd. Daarnaast wordt er altijd gestreefd naar zorg op maat.

Met de ouders vindt afstemming plaats over de voortgang van het kind, bij het halen en brengen. De Jonge Ontdekker schrijft begeleidingsverslag, waarin de ontwikkeling ten opzichte van de leerdoelen van het kind worden beschreven, ten behoeve van de verlenging van de beschikking. Dit is in de meeste gevallen een keer per jaar.

De Jonge Ontdekker

Bekijk de video

Verzenden