Naschoolse begeleiding

Naschoolse begeleiding/ BSO+

LRK nummer De Jonge Ontdekker Houten: 320049838.
LRK nummer De Jonge Ontdekker Vleuten: 169671495.

De Jonge Ontdekker biedt op zowel locatie Houten als Vleuten een BSO+/ NSO voorziening kinderen tussen de 4 -14 jaar met één of diverse uitdagingen in de ontwikkeling. Deze kinderen volgen speciaal onderwijs en kampen met een stagnatie in de ontwikkeling door kenmerken van bijvoorbeeld ADHD, ASS of hechtingsproblematiek, waardoor zij nog niet in staat zijn om deel te nemen aan de reguliere kinderopvang.

Per kind worden diverse leerdoelen opgesteld die betrekking hebben op deze gebieden. Onze jeugdzorgwerkers dragen er zorg voor dat er tijdens de buitenschoolse begeleiding gewerkt wordt aan de leerdoelen middels maatwerk en signaleren jaarlijks of kinderen terug kunnen stromen naar een reguliere kinderopvang.

Bij De Jonge Ontdekker wordt er aan leerdoelen gewerkt middels workshops. De workshops worden verzorgd door een activiteitenbegeleider en sport- en spelbegeleider, welke zorg dragen voor het trainen van de vaardigheden die passend zijn bij de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Er kan gedacht worden aan creatieve workshops, actieve workshops en workshops aangaande oefenen met sociaal- emotionele vaardigheden, zoals omgang met anderen en omgaan met winst en verliest middels de inzet sport en spel. Daarnaast is een doel van De Jonge Ontdekker om te bewerkstellingen dat elk kind een passend vrije tijdsaanbod krijgt om zo veel mogelijk deel te kunnen nemen aan het normale leven.

  • Locatie Houten: Geopend van maandag t/m vrijdag voor de leeftijden van 4 t/m 14 jaar
  • Locatie Vleuten: Geopend van maandag t/m donderdag voor de leeftijden van 4 t/m 12 jaar
Verzenden