Ontwikkelklassen voorschools

De Ontwikkelklassen voorschools zijn passend voor kinderen tussen de 3,5 en 5 jaar die tijdelijk nog niet kunnen deelnemen aan het onderwijs in hun eigen omgeving. In deze groepen van De Jonge Ontdekker wordt gewerkt aan leervoorwaarden in een groepssetting van maximaal 6 kinderen. Deze begeleiding wordt geboden op zowel locatie Houten als Vleuten.

De Jonge Ontdekker ondersteunt kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsvraagstukken van maandag t/m donderdag. De kinderen krijgen individuele vaardigheden aangeleerd middels cognitieve gedragstherapeutische training in een klassencontext met als doel uitstroom richting de best passende plek binnen het onderwijs. Om dit te bewerkstelligen worden er per kind leerdoelen opgesteld die betrekking hebben op de diverse ontwikkelgebieden in deze leeftijdscategorie, zoals spraak-taalontwikkeling en het kunnen uitvoeren van taakjes.

De Jonge Ontdekker werkt samen met de ouders/ verzorgers, het kind, gespecialiseerde professionals en buurtteams/ verwijzers/ het Samenwerkingsverband om het kind zo snel mogelijk richting het onderwijs te begeleiden.

Verzenden