Begeleiding van schoolse vaardigheden op locatie

Wanneer het – om welke reden dan ook – tijdelijk niet wenselijk of haalbaar is dat het kind nog binnen zijn/haar huidige school onderwijs volgt, is het mogelijk dat een kind tijdelijk op locatie van De Jonge Ontdekker wordt begeleid. Bij voorkeur in deeltijdplaatsing.

Het hoofddoel is om het kind zo snel mogelijk weer binnen een passende onderwijssetting te plaatsen, al dan niet met extra (individuele) begeleiding. De Jonge Ontdekker kan ook een passende plek zijn gedurende een overgangstraject naar een nieuwe school.  Ieder traject is in nauwe afstemming met leerplicht en het samenwerkingsverband.

 

” Wow, wat een gave cursus! Binnen een week was onze zoon in staat om van zijn buik naar zijn rug te draaien.”

Ouders van Julius (3 jaar)

Tarieven & Tijden

Overlevingszwemmen voor baby's en peuters.

Check hier de tarieven & tijden

Verzenden